พระมหาธาตุแก่นนคร

Four
Newbie
Newbie
Posts: 1
Joined: Wed Jan 17, 2018 10:30 am
Thailand

พระมหาธาตุแก่นนคร

ข้อมูลby Four » Wed Jan 17, 2018 5:13 pm

รายละเอียดสถานที่

พระมหาธาตุแก่นนคร
ถนน กลางเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

พระมหาธาตุแก่นนคร ณ วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น

Image

พระมหาธาตุแก่นนครเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และ มหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานปากแห

Image

ชั้นที่1 มีลักษณะเป็นหอประชุม มีพระบรมสารีริกธาตุอยู่บนบุษบกตรงกลาง มีพระประธานประดิษฐานอยู่ 4 องค์ ตรงกลาง 3 องค์ ด้านข้างทางทิศใต้ 1 องค์ ต้นเสาเขียนลวดลายสีเบญจรงค์ลายกรวยเชิงดอกพุดตาน และดอกบัว ที่คานขื่อเขียนภาพเทพชุมนุม ล้อมรอบเพดานเขียนภาพเทพพนมปีกค้างคาวดาวล้อมเดือน จตุเทพดารา ตรงบานประตูหน้าต่างแกะสลักเป็นนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น โดยเฉพาะบานประตูใหญ่แกะสลักเป็นรูปแบบ 3 มิติ

เมื่อเดินขึ้นบันไดมาชั้นที่ 2 เป็นหอพัก มีของเก่าที่ทางวัดนำมาจัดแสดง บานประตูหน้าต่างเขียนลวดลายเบญจรงค์ ภาพนิทานเรื่องสังสินไช ในชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติ บานประตูหน้าต่างเขียนภาพนิทานเรื่อง นางผมหอม

ชั้นที่ 4 เป็นหอปฏิบัติธรรม ความโดดเด่นอยู่ที่บานประตูหน้าต่าง เขียนภาพพระประจำวัน เทพประจำทิศ ตัวพึ่งตัวเสวยไว้ และเมื่องขั้นมาถึง ชั้นที่ 5 ใช้เป็นหอพิพิธภัณฑ์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพพุทธประวัติ แกะสลักเป็นภาพ 1 มิติ

ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์ บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่อง เตมีย์ใบ้ แกะสลัก 1 มิติ และชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันตสาวก บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่อง พระเวสสันดรชาดก แกะสลัก 1 มิติ

ส่วนชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรม รวบรวมพระคัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา อาทิเช่น พระไตรปิฎก บานประตูหน้าต่าง แกะสลักพรหม 16 ชั้น ถึงชั้นที่ 9 แกะสลัก 3 มิติ

ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธ เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุตรงกลางบุษบก บานประตูหน้าต่างแกะสลัก 3 มิติ รูปพระพรหม 16 ชั้น และเป็นหอชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นทั้ง 4 ด้านระเบียงด้านทิศตะวันออกจะติดบึงแก่นนครสามารถออกมายืนรับลมชมทิวทัศน์เมืองได้สวยงามเป็นอย่างยิ่ง

วันเปิดทำการ : ทุกวัน
เวลาเปิดทำการ : 06.00 -18.00 น.

ติดต่อสอบถาม
โทร.0-4322-1664,0-4322-2479,0-4322-4479

ข้อมูลจาก
www.manager.co.th
thai.tourismthailand.org

Return to “ขอนแก่น”