วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkol)

ที่เที่ยวพระนครศรีอยุธยา
Onchira Chaikiti
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 85
Joined: Thu Aug 31, 2017 9:40 am
Thailand

วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkol)

ข้อมูลby Onchira Chaikiti » Wed Sep 27, 2017 11:32 am

รายละเอียดสถานที่

วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkol)
40/3 หมู่ที่ 3 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

วัดใหญ่ชัยมงคล (Wat Yai Chai Mongkol)

pongpongwannafly-3.png
วัดใหญ่ชัยมงคล ภาพ : pongpongwannafly
pongpongwannafly-3.png (245.63 KiB) Viewed 5574 times

วัดใหญ่ชัยมงคลถือว่าเป็นวัดมีความสำคัญทางประวัติศาตร์ ซึ่งมีเรื่องราวทางประวัติศาตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมไปถึงสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น ชมเจดีย์ที่สูงที่สุดในอยุธยา ด้านหลังวัดมีตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้ผู้นับถือศรัทธาเข้ามากราบไหว้ นอกจากนี้บริเวณรอบๆ ยังมีมีสวนหย่อมที่สวยงามให้พักผ่อนอีกด้วยนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาเที่ยวอยุธยาจึงไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

pongpongwannafly-1.png
วัดใหญ่ชัยมงคล ภาพ : pongpongwannafly
pongpongwannafly-1.png (284.57 KiB) Viewed 5574 times

วัดใหญ่ชัยมงคล สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิปดีที่ 1 หรือ อีกพระนามหนึ่งคือ สมเด็จพระเจ้าอู่ทองพระมหากษัตริย์ผู้สถาปนากรุงศรีอยุธยา ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อ พ.ศ.1900 สมเด็จพระเจ้าอู่ทองได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ขุดศพเจ้าแก้ว ซึ่งทิวงคตด้วยอหิวาตกโรคขึ้นมาเผา ที่ปลงศพนั้นโปรดให้สถาปนาเป็นพระอารามนามว่า วัดป่าแก้ว ต่อมาคณะสงฆ์สำนักวัดป่าแก้วบวชเรียนมา จากสำนักรัตนมหาเถระ ในประเทศศรีลังกาคณะสงฆ์นี้ได้เป็นที่เคารพเลื่อมใสแก่ชาวกรุงศรีอยุธยาเป็นอันมาก ทำให้ผู้คนต่างมาบวชเรียนในสำนักสงฆ์คณะป่าแก้วมากขึ้น สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จึงทรงตั้งอธิบดีสงฆ์นิกายนี้เป็นสมเด็จพระวันรัตน มีตำแหน่งเป็นพระสังฆราชฝ่ายขวาคู่กับสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นสังฆราชฝ่ายคันถธุระ

pongpongwannafly-5.png
วัดใหญ่ชัยมงคล ภาพ : pongpongwannafly
pongpongwannafly-5.png (252.72 KiB) Viewed 5574 times

เรื่องราวสำคัญในประวัติศาสตร์ของวัดป่าแก้วมีอยู่ว่า อุโบสถของวัดเคยเป็นที่ซึ่งคณะคิดกำจัดขุนวรวงศาธิราชกับท้าวศรีสุดาจันทร์มาประชุมเสี่ยงเทียนอธิษฐาน ครั้งนั้นได้รับผลสำเร็จจึงอัญเชิญพระเฑียรราชาลาผนวช ขึ้นครองราชสมบัติทรงพระนามว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พ.ศ. 2104 ในรัชกาลของสมเด็จพระมหาจักรพรรดินั้นเอง ได้มีพระบรมราชโองการให้เอาสังฆราชวัดป่าแก้วไปสำเร็จโทษ ฐานฝักใฝ่ให้ฤกษ์ยามแก่ฝ่ายกบฎพระศรีศิลป์ พ.ศ. 2135 ในแผ่นดินของพระนเรศวรมหาราช มีเหตุการณ์สำคัญที่ชวนให้เข้าใจว่ามีการสร้างปฎิสังขรณ์เจดีย์ประธานวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติยศของพระองค์ที่ได้ชัยชนะพระมหาอุปราชแห่งพม่า จึงทำให้เชื่อว่าเป็นที่มาของชื่อ วัดใหญ่ชัยมงคล

กิจกรรมที่น่าสนใจ

pongpongwannafly-2.png
วัดใหญ่ชัยมงคล ภาพ : pongpongwannafly
pongpongwannafly-2.png (224.92 KiB) Viewed 5574 times

ชมความยิ่งใหญ่ของเจดีย์ชัยมงคล และพระอุโบสถ ซึ่งภายในอุโบสถมีพระพุทธรูปสำคัญหลายองค์ ส่วนที่เป็นองค์ประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งมีลักษณะเด่นจากที่อื่น คือ ปั้นด้วยหินทรายตลอดทั้งองค์ ส่วนที่เป็นจีวรถูกลงรักปิดทองประดับแก้ว ส่วนที่ไม่ใช่จีวรนั้นว่างเว้นเห็นเป็นเนื้อหินทรายที่สวยงามสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอู่ทอง ลักษณะเป็นปางมารวิชัย หรือ ปางสดุ้งมาร สักการะบูชาพระพุทธไสยาสน์ และกราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคล
pongpongwannafly-6.png
วัดใหญ่ชัยมงคล ภาพ : pongpongwannafly
pongpongwannafly-6.png (281.48 KiB) Viewed 5574 times


ที่อยู่
40/3 หมู่ที่ 3 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000

เวลาทำการ
เวลาเปิด 08:00 น.
เวลาปิด 17:00 น.

ติดต่อสอบถาม
วัดใหญ่ชัยมงคล
โทรศัพท์ : 0 3524 2640
เว็บไซต์ : http://www.watyaichaimongkol.net
E-Mail : [email protected]

การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา ด้วยรถยนต์
ตรวจสอบเส้นทางเพิ่มเติม

รถทัวร์
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา ด้วยรถโดยสาร บริษัท แอร์อรัญพัฒนา จำกัด
บริษัท แอร์อรัญพัฒนา จำกัด มีบริการรถโดยสารปรับอากาศไปยังอยุธยาตลอดวัน 1 เที่ยว/วัน
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต2) - จุดจอดตลาดโรงเกลือ (อรัญประเทศ)
เที่ยววิ่ง กรุงเทพฯ - โรงเกลือ เวลารถออก 08:00 น. ราคา 55 บาท รถปรับอากาศชั้น 1
ตรวจสอบเวลาการเดินรถเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ บริษัท แอร์อรัญพัฒนา จำกัด โทร. 0-2512-3755

รถไฟ
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถรถธรรมดา ชานเมือง ด่วน ด่วนพิเศษ ด่วนพิเศษCNR รถเร็ว จาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา ทุกวัน
รถไฟเที่ยวแรก จาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา เวลา 04:20 น.
รถไฟเที่ยวสุดท้าย จาก กรุงเทพฯ ไป อยุธยา เวลา 22:45 น.
ตรวจสอบเวลาการเดินรถเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 หรือ www.railway.co.th

ข้อมูลจาก
https://th.wikipedia.org

Return to “ที่เที่ยวพระนครศรีอยุธยา”