พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (Mrigadayavan Palace)

ที่เที่ยวเพชรบุรี
Onchira Chaikiti
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 85
Joined: Thu Aug 31, 2017 9:40 am
Thailand

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (Mrigadayavan Palace)

ข้อมูลby Onchira Chaikiti » Tue Sep 19, 2017 2:21 pm

รายละเอียดสถานที่

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (Mrigadayavan Palace)
1281 ค่ายพระราม6 ถนน เพชรเกษม ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (Mrigadayavan Palace)

Mrigadayavan-Narongvon Bayan-1.jpg
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภาพ : Narongvon Bayan
Mrigadayavan-Narongvon Bayan-1.jpg (225.86 KiB) Viewed 2163 times

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำรวจตระเวนชายแดนค่ายพระรามหก ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งสามองค์ คือ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระที่นั่งสมุทรพิมาน และพระที่นั่งพิศาลสาคร ปลูกเรียงรายไปตามแนวชายหาด ทุกองค์สร้างอย่างแบบยุโรปสิ่งที่น่ายกย่องของสถานที่แห่งนี้ ได้แก่ ความตั้งใจและความพยายาม ที่จะสร้างที่ประทับให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศอย่างแท้จริงโดยปรับให้เข้ากับภูมิอากาศของไทยที่ร้อนชื้นได้เป็น อย่างดี สร้างขึ้นด้วยไม้สักทองทั้งหลัง ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติของพรรณไม้ร่มรื่นและหาดทรายขาวสะอาดตาผสานเสียงเกลียว คลื่นดังกระทบฝั่งอยู่เป็นระยะๆ นับเป็นบรรยากาศที่สงบและรื่นรมย์ดุจดังแต่กาลก่อน

รูปแบบสถาปัตยกรรมพระราชนิเวศน์มฤคทายวันมีใต้ถุนที่โปร่งโล่งเปิดรับลมทะเลที่พัดเข้าสู่หมู่พระที่นั่งให้ความเย็นสบายตลอดวัน หลังคาทรงปั้นหยาซึ่งกันแดดและฝนได้ดี กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยซีเมนต์เคลือบสีแดง แนวระเบียงเชื่อมองค์พระที่นั่งทั้งสามอย่างฝรั่ง ที่เรียกว่า Cover Way (คัฟเวอร์เวย์) ให้ความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจรไปมา ไม่ต้องเดินขึ้นลงบันไดบ่อยๆ พื้นระเบียง และพระที่นั่งทำด้วยไม้สักลงเงาดูโอ่อ่าสวยงามยิ่ง ส่วนเพดานใช้คานไม้ดัดโค้งบรรจุระหว่างช่วงเสาทุกช่วงตลอด แนวระเบียง เพิ่มความอ่อนช้อยให้กับพระราชนิเวศน์ เช่นเดียวกับสถาปัตยกรรม ยุโรปซึ่งจัดจังหวะโค้งของวงกบหน้าต่างตอนบนให้ ความอ่อนหวานและยังคงได้รับความนิยมสืบมาจนถึงปัจจุบัน

Mrigadayavan-Narongvon Bayan-2.jpg
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภาพ : Narongvon Bayan
Mrigadayavan-Narongvon Bayan-2.jpg (100.83 KiB) Viewed 2163 times

พระราชนิเวศน์แห่งนี้มีตำนานที่เล่าขานต่อๆ สืบเนื่องมาจากเมื่อคราวที่พระนางเจ้าอินทรศักดิ์ศจี ทรงพระครรภ์์นั้น องค์พระมหาธีรราช เจ้าทรงพระเกษมสำราญยิ่งด้วยทรงมุ่งหวังว่าจะทรงมีพระปิโยรส แต่ความหวังทั้งมวลก็สิ้นสลายเมื่อ สมเด็จพระนางเจ้าฯไม่สามารถ มีพระประสูติกาลได้ ยามนั้นพระองค์ท่านทรงอภิบาลพระมเหสีด้วยน้ำพระทัยเป็นห่วงและเศร้าสร้อย ณ พระที่นั่งสมุทรพิมานแห่งนี้ จึงเป็นที่มาของชื่อพระราชวังแห่งความรักและความหวัง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ มาประทับ ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวันพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสุวัฒนาฯ อีกครั้งระหว่างวันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2468 การเสด็จครั้งนี้เสมือน หนึ่งการเสด็จมาเพื่ออำลาพระราชนิเวศน์ที่ทรงรักโดยแท้ เพราะเมื่อเสด็จกลับพระนครแล้วต่อมาไม่นานก็เสด็จสวรรคต

จากวันนั้นนับเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาร่วม 70 กว่าปีแล้ว พระราชนิเวศน์ได้ถูกทอดทิ้งจนทรุดโทรมลงเป็นลำดับจนกรมตำรวจ ได้เข้ามาดูแลเป็นการถาวร โดยใช้เป็นที่ตั้งกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และได้ทำการบูรณะซ่อมแซม ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมจนงดงามร่มรื่น พระราชนิเวศน์มฤคทายวันได้เผยความงามอันล้ำค่าจากงานฝีมือ ของช่างไทยและช่างยุโรปในอดีต ผสมผสานมาเป็นงานสถาปัตยกรรมอันงดงามนุ่มนวล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเยี่ยมเยือน และควรแก่การทะนุถนอม หวงแหนเป็นมรดกล้ำค่าของอนุชนชาวไทยสืบไป

สิ่งที่น่าภายในพระราชนิเวศน์

พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์
สร้างเพื่อเป็นที่ประชุมและจัดงานสโมสรต่างๆ รวมถึงการแสดงละคร ซึ่งพระองค์โปรดอย่างยิ่ง ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นล่างเป็นโถงโล่ง ชั้นบนด้านทิศใต้มีระเบียงเป็นที่ี่ประทับ เวลาเสด็จออก และมีระเบียบรอบปล่อยส่วนกลางโล่ง หลังระเบียงที่ประทับ มีห้องซึ่งปัจจุบันจัดแสดงเรื่องราวและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาและการบูรณะพระราชนิเวศน์แห่งนี้ ไว้อย่างน่าชม

Mrigadayavan-Nobythai-2.png
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภาพ : Nobythai
Mrigadayavan-Nobythai-2.png (154.7 KiB) Viewed 2163 times

พระที่นั่งสมุทรพิมาน
มีทางเดินเชื่อมต่อจากพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ลงมาทางใต้ พระที่นังองค์นี้เคยเป็นที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ อาคารด้านหน้า ประกอบด้วย ห้องสรง ห้องพระบรรทม และห้องทรงพระอักษร ซึ่งมีการจัดวาง สิ่งของเครื่องใช้ และเครื่องเรือน ส่วนพระองค์ให้ชม อาคารส่วนกลางเป็นห้องโล่งกว้างมีเพียงลูกกรงกั้นโดยรอบ ลักษณะคล้ายศาลา เป็นที่ซึ่งพระองค์โปรดประทับ ในเวลากลางวัน ปัจจุบันจัดตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐาน พระบรมรูปให้คนทั่วไปได้สักการะ อาคารด้านหลังปีกทางทิศใต้ เคยเป็นที่ ประทับของพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวี ในการเสด็จประทับครั้งที่ 2 จากด้านหน้าของพระที่นั่งองค์นี้ มีทางเดินทอดยาวไปจด ชายหาดพร้อม ทั้งมีพลับพลาสำหรับเปลี่ยนเครื่องทรงเมื่อเสด็จลงสรงน้ำทะเลด้วย

Mrigadayavan-Nobythai-1.png
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภาพ : Nobythai
Mrigadayavan-Nobythai-1.png (160.92 KiB) Viewed 2163 times

พระที่นั่งพิศาลสาคร
อยู่ถัดจากพระที่นั่งสมุทรพิมาน ไปทางทิศใต้ เคยเป็นที่ประทับของพระนางอินทรศักดิ์ศจี ในการเสด็จมาประทับครั้งแรกและเป็น กลุ่มอาคารสำหรับฝ่ายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน และเป็นเอกเทศจากส่วนที่ประทับ มีบันได ขึ้นลงชายหาดและพลับพลา ริมทะเลซึ่งทอดขนานไปกับพระที่นั่งสมุทรพิมาน ซึ่งเป็นส่วนของฝ่ายหน้า

สวนเวนิสวานิช
สวนที่ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างจากบทพระราชนิพนธ์เรื่องเวนิสวานิช ที่แปลมาจากเรื่องThe Merchant of Venice ของวิลเลี่ยม เช็กสเปียร์ นักประพันธ์ชื่อก้องโลกชาวอังกฤษ ที่พระองค์ท่านทรงคงลีลาและฉันทลักษณ์การแปลไว้คำต่อคำใกล้เคียงกับ ต้นฉบับจริง มากที่สุดสวนแห่งนี้ออกแบบในสไตล์เรอเนส ซองและที่กำหนด สร้างไว้ ณ จุดหน้าสุดของเขตพระราชฐานก็เพื่อเป็นจุดนัดพบ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เฉกเช่นเดียวกับเมืองเวนิส ที่เป็นสถานที่พบปะของผู้คน และเป็นแหล่งการค้า ในบทประพันธ์ของเช็กสเปียร์

สวนศกุนตลา
ลานกว้างที่ใช้ต้นเข็มนานาพันธุ์ทำเป็นกำแพงล้อมรอบสวน พื้นที่ภายในสวนแห่งนี้ใช้เป็นเหมือนเวทีจัดการแสดง อาทิ การแสดงโขน การแสดงละครในฤดูหนาว รวมถึงการจัดเลี้ยงรับรองต่างๆ จากสวนศกุนตลาพื้นอิฐหกเหลี่ยมสีแดงอ่อนตัดกับสนามหญ้าสีเขียว ทอดยาวพาเราไปด้านหน้าทางขึ้นพระราชวังที่รายล้อมด้วยความร่มรื่นของไม้ยืนต้นนานาพันธุ์ และพุ่มไม้ดอกที่แข่งกันชูช่อ ประชันสี ราวกับภาพเขียนสีน้ำมันที่จิตรกรเอกบรรจงวาดไว้อย่างสุดฝีมือ

สวนมัทนะพาธา
รอบด้วยระเบียงทั้งสามด้าน ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์เรื่องมัทนะพาธา หรือตำนานดอกกุหลาบ อันเป็นบทละครพูด คำฉันท์ที่มีการใช้สัมผัสและฉันทลักษณ์ได้ถูกต้องและมีความไพเราะยิ่ง และได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดบทละครพูดคำฉันท์ "สวนมัทนะพาธา ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยแนวไม้พุ่มลายอ่อนช้อย โดยเลือกใช้ต้นข่อย ซึ่งมีพุ่มหนาแน่น ทนต่อแดด และไอทะเลได้ดีนั่นเอง

กิจกรรมที่น่าสนใจ

Mrigadayavan-Nobythai-5.png
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ภาพ : Nobythai
Mrigadayavan-Nobythai-5.png (200.28 KiB) Viewed 2163 times

ชมความสวยงามของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ซึ่งประกอบด้วย พระที่นั่งสามองค์ คือ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ พระที่นั่งสมุทรพิมาน และพระที่นั่งพิศาลสาคร

ที่อยู่
1281 ค่ายพระราม6 ถนน เพชรเกษม ตำบล ชะอำ อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี 76120

เวลาทำการ
วันพฤหัสบดี-วันอังคาร(ปิดทุกวันพุธ)
เวลาเปิด 08:30 น.
เวลาปิด 16:30 น.

ติดต่อสอบถาม
สำนักงานมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน
โทรศัพท์ : 032 508 4435
E-Mail: [email protected]

การเดินทาง
รถยนต์
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี ด้วยรถยนต์
ตรวจสอบเส้นทางเพิ่มเติม

รถไฟ
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี โดย การรถไฟแห่งประเทศไทย
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถรถธรรมดา รถเร็ว รถด่วน ด่วนพิเศษ ด่วนพิเศษCNR จาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี ทุกวัน
รถไฟเที่ยวแรก จาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี เวลา 08:05 น.
รถไฟเที่ยวสุดท้าย จาก กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี เวลา 22:50 น.
ตรวจสอบเวลาการเดินรถเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 หรือ www.railway.co.th

ข้อมูลจาก
http://www.mrigadayavan.or.th

Return to “ที่เที่ยวเพชรบุรี”