วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (Wat Phra That Doi Suthep)

เชียงใหม่
Onchira Chaikiti
Jr. Member
Jr. Member
Posts: 85
Joined: Thu Aug 31, 2017 9:40 am
Thailand

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (Wat Phra That Doi Suthep)

ข้อมูลby Onchira Chaikiti » Mon Sep 11, 2017 4:51 pm

รายละเอียดสถานที่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (Wat Phra That Doi Suthep)
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200
แสดงเส้นทาง สถานที่ทั้งหมด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร (Wat Phra That Doi Suthep)

wikimedia-Wat Phra That Doi Suthep-01.JPG
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ภาพ : Wikimedia
wikimedia-Wat Phra That Doi Suthep-01.JPG (133.11 KiB) Viewed 8595 times

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสำคัญทางศาสนา และประวัติศาสตร์ของชียงใหม่ ตั้งอยู่บนดอยสุเทพ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1927 มีบันไดนาคทอดยาวขึ้นไปสู่วัด 306 ขั้น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญ ที่ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่

wikimedia-Wat Phra That Doi Suthep-05.jpg
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ภาพ : Wikimedia
wikimedia-Wat Phra That Doi Suthep-05.jpg (132.52 KiB) Viewed 8595 times

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นปูชนียสถานที่ แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่สำคัญคู่เชียงใหม่ รอบองค์พระบรมธาตุประกอบด้วยสิ่งสำคัญ 5 ประการ ได้แก่
1. ฉัตร 4 มุม ทำด้วยทองเหลือง สร้างโดยพระเจ้ากาวิละ กษัตริย์ผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2348 มีความ หมายว่า ฉัตรเป็นสัญลักษณ์ของความร่มเย็น ซึ่งแสดงให้ถึงความสงบร่มเย็นที่ได้รับอิทธิพล มาจาก พระพุทธ ศาสนาที่แผ่ไปในทั้ง 4 ทิศ
2. สัตติบัญชร หรือ รั้วหอก ที่อยู่รอบพระธาตุ ซึ่งมีที่มาจากเหตุการณ์แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของโทณพราหมณ์
เมื่อภายหลังการถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระ เนื่องจากเกิดเหตุการณ์แย่งพระบรมสารีริกธาตุของเมืองต่างๆ เพื่อนำไปไว้บูชาประจำเมือง โทณพราหมณ์จึงทำหน้าที่แบ่ง โดยให้ทหารถือหอกรอบล้อมพระบรมสารีริกธาตุไว้ เพื่อป้องกันการแย่งชิง จึงเป็นที่มาของรั้วหอกรอบพระบรมธาตุ
3. หอยอ ลักษณะเหมือนวิหารขนาดเล็ก ประจำอยู่ 4 ด้าน ของพระบรมธาตุ ภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่มีความหมายถึงการบูชาหรือสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้า (ยอคุณ)
4. หอท้าวโลกบาล ซึ่งเป็นหอยอดแหลมขนาดเล็ก ประจำอยู่ 4 มุมของพระบรมธาตุ หมายถึง ที่ประดิษฐาน
ของท้าวโลกบาลทั้ง 4 ซึ่งเป็นเทพที่ปกปักรักษาสิ่งสำคัญต่างๆ 4 ทิศ ทำหน้าที่รักษาพระบรมธาตุ ได้แก่
- ท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณ มียักษ์เป็นบริวาร ทำหน้าที่เฝ้ารักษาทิศเหนือ
- ท้าวธตรัฐ มีพวกคนธรรพ์เป็นบริวาร ทำหน้าที่รักษาทิศตะวันออก
- ท้าววิรูฬปักข์ มีฝูงนาคเป็นบริวาร ทำหน้าที่รักษาด้านทิศตะวันตก
- ท้าววิรุฬหก มีอสูรเป็นบริวาร ทำหน้าที่รักษาด้านทิศใต้
5. ไหดอกบัว หรือ ปูรณะฆะฏะ แปลว่า หม้อที่แสดงถึงความ สมบูรณ์ ซึ่งหมายถึงความเจริญรุ่งเรื่องของพระพุทธศาสนาในล้านนาไทย นอกจากนี้พระธาตุดอยสุเทพยัง เป็น จุดชมวิว ที่สามารถมองเมืองเชียงใหม่ได้เกือบทั้งเมืองโดยเฉพาะในยาม ค่ำคืนที่จะมองเห็นแสงไฟนับ หมื่นดวง ท่ามกลางความมืดของกาลเวลา เป็นภาพที่สวยงามน่าจดจำเป็นอย่างยิ่ง และและก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยว ไม่พลาดที่จะถ่ายรูปคู่กับทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ในเบื้องล่างเพื่อเก็บภาพไว้เป็น ความทรงจำอันน่าประทับใจไม่ว่า จะเป็นช่วงเช้า สาย บ่าย เย็น หรือกลางคืน ที่นี่ก็สร้างความอิ่มใจให้กับนักท่องเที่ยวทุกคนเป็นอย่างมาก

wikimedia-Wat Phra That Doi Suthep-07.jpg
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ภาพ : Wikimedia
wikimedia-Wat Phra That Doi Suthep-07.jpg (192.43 KiB) Viewed 8595 times

การเดินทางเข้าชมพระธาตุดอยสุเทพมี 2 ทาง คือ
- บันใดนาค เป็นสัญลักษณ์สำคัญแห่งหนึ่งของวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีความงดงามทางด้านศิลปะที่ทรงคุณค่า และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีทัศนียภาพงดงามและมีเสน่ห์เมื่อมองขึ้นไปตามขั้นใด สามารถเดินทางขึ้น-ลง ได้ตลอดทั้งวัน
- รถรางไฟฟัา เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 06:00 - 18.00 น. ในราคาขึ้น-ลง คนละ 20 บาท(สำหรับคนไทย) และ 50 บาท(สำหรับชาวต่างชาติ)

กิจกรรมที่น่าสนใจ

wikimedia-Wat Phra That Doi Suthep-04.jpg
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ภาพ : Wikimedia
wikimedia-Wat Phra That Doi Suthep-04.jpg (85.13 KiB) Viewed 8595 times

ประเพณีเดินขึ้นนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ ในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พระครูบาศรีวิชัยได้เปรียบการเดินทางขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพว่า เป็นเสมือนการเดินทางไปสู่การตรัสรู้เป็นพระอรหันต์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเปรียบเทียบ วัดพระธาตุดอยสุเทพ คือ วัดอรหันตา ลักษณะการเดินทาง จะเดินด้วยเท้า ถือประทีปธูปเทียนเป็นริ้วขบวน ประกอบด้วย พระสงฆ์เดิน นำหน้าสวดมนต์ และประชาชนเดิน ตามหลัง โดยเริ่มขบวนณ วัดศรีโสดา หรือบริเวณ อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แล้วเดินทางขึ้นไปนมัสการ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หลังจากนั้นก็ บำเพ็ญศีล วิปัสสนา ทำบุญตักบาตร ในเช้าวันรุ่งขึ้น

ที่อยู่
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50200

เวลาทำการ
เวลาเปิด 05:30 น.
เวลาปิด 19:30 น.

ติดต่อสอบถาม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
โทรศัพท์ : 053-295-000, 053-295-002

การเดินทาง
รถยนต์ส่วนตัว
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่
จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข(พหลโยธิน) แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32(สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง นครสวรรค์ หลังจากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 117 ไปยังพิษณุโลก ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 11 ผ่านลำปาง ลำพูน ถึงเชียงใหม่ระยะทางประมาณ 695 กิโลเมตร อีกทางหนึ่งคือจากนครสวรรค์ ไปตามทางหลวง หมายเลข1 ผ่านกำแพงเพชร ตาก และลำปางถึงเชียงใหม่ ระยะทางประมาณ 696 กิโลเมตร

การเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
จากตัวเมืองประมาณ 20 กม. เดินทางตามถนนห้วยแก้ว ใช้ทางหลวงหมายเลข 1004 (ถนนห้วยแก้วด้านหน้า มช.) ทางคดเคี้ยวขึ้นเขา ระหว่างทาง จะมองเห็นตัวเมืองเชียงใหม่อยู่เบื้องล่าง ระยะทางจากเชิงดอยไปถึงพระธาตุประมาณ 14 กม. ส่วนรถประจำทาง จะมีรรถสองแถวประจำทางจากบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้านถนนห้วยแก้ว ให้บริการตั้งแต่ 05:00 น. ถึง 17:00 น.

รถทัวร์
การเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ โดย บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต2) มีบริการรถโดยสารปรับอากาศไปยังเชียงใหม่ตลอดวัน
รถทัวร์เที่ยวแรก จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ เวลา 09:50 น.
รถทัวร์เที่ยวสุดท้าย จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ เวลา 23:30 น.
ตรวจสอบเวลาการเดินรถเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.02-939-4999 หรือ www.nakhonchaiair.com

รถไฟ
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถด่วนพิเศษ รถเร็ว จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ ทุกวัน
รถไฟเที่ยวแรก จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ เวลา 08:30 น.
รถไฟเที่ยวสุดท้าย จาก กรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ เวลา 22:00 น.
ตรวจสอบเวลาการเดินรถเพิ่มเติม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร.1690 หรือ www.railway.co.th

เครื่องบิน
บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด มีเที่ยวบิน กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง 10 นาที

nokair_dmk-cnx.png
เที่ยวบินจาก กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) ไปยัง เชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์
nokair_dmk-cnx.png (78.71 KiB) Viewed 8595 times

สอบถามกำหนดการเดินทาง โทร.1318 หรือ ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ https://www.nokair.com

ข้อมูลจาก
www.nakhonchaiair.com
www.railway.co.th
www.nokair.com

Return to “เชียงใหม่”