เพลงภาษาอีสาน ซังได้ซังแล้ว - เพลงเพราะจนต้องหาคำแปล

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4595
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

เพลงภาษาอีสาน ซังได้ซังแล้ว - เพลงเพราะจนต้องหาคำแปล

ข้อมูลby admin2 » Thu Jun 18, 2020 3:15 pm

เพลงภาษาอีสาน ซังได้ซังแล้ว - เพลงเพราะจนต้องหาคำแปล

ต้นฉบับ

กะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่นำเขา
กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได
กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจำฝังใจ
แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที

เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก
ตั้งใจว่าสิซังคัก ๆ แต่กะเฮ็ดบ่ได้ซักที

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

กะฮู้ว่าบ่ได้หยัง ที่ยังคิดฮอดอ้ายหลาย
แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที

เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก
ตั้งใจว่าสิซังคัก ๆ แต่กะเฮ็ดบ่ได้ซักที

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

โอ โฮะ โอ … ฮะ โอ โฮะ โอ
โอ๊ย ใจนี่หนอ …

ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก
กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้
บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้

ฟังเพลงนี้

Play List ต่าย อรทัย
https://www.youtube.com/watch?v=Pk7viRZ ... dex=5&t=0s

ต่าย อรทัย – เพลงซังได้ซังแล้ว
คำร้อง/ทำ นอง ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4595
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: เพลงภาษาอีสาน ซังได้ซังแล้ง - เพลงเพราะจนต้องหาคำแปล

ข้อมูลby admin2 » Thu Jun 18, 2020 3:15 pm

ไว้เดี่ยวหา ทำเวอร์ชั่นแปลเป็นภาษากลางมาให้ฟัง

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4595
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: เพลงภาษาอีสาน ซังได้ซังแล้ง - เพลงเพราะจนต้องหาคำแปล

ข้อมูลby admin2 » Thu Jun 18, 2020 3:36 pm

กะฮู้ว่าอ้ายทิ้งไป กะฮู้ว่าอ้ายอยู่นำเขา กะฮู้ว่าฮักสองเฮา จั่งใด๋กะเอาคืนบ่ได้
==>ก็รู้ว่าพี่ทิ้งไป ก็รู้ว่าพี่อยู่กับเขา ก็รู้ว่ารักสองเรา อย่างไรก็เอาคืนไม่ได้
กะฮู้อ้ายเคยตั๋วกัน แล้วกะยังจำฝังใจ แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที
==>ก็รู้พี่เคยโกหก แล้วยังจำฝังใจ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร จึงจะลืมพี่ได้

* เทือใด๋เทือนั่น ตั๋วใจว่าให้เซาฮัก ตั้งใจว่าสิซังคักๆ แต่กะเฮ็ดบ่ได้ซักที
===>ครั้งไหนครั้งนั้น โกหกใจให้หยุดรัก ตั้งใจไว้จะเกลียดพี่ก็ทำไม่ได้สักที

** ซังได้ซังแล้ว บ่จ่งไว้เฮ็ดแนวดอก กะอ้ายมาหลอก มาตั๋ว มาเฮ็ดกันคักปานนี้
===>เกลียดได้เกลียดแล้ว ไม่ทิ้งไว้หรอก เพราะพี่มาหลอก โกหกกันขนาดนี้
ซังได้ซังแล้ว แต่ซังบ่ได้อิหลี บ่แมนใจบ่มักดี แต่ย้อนฮักอ้ายนี้ตี๊ เลยซังบ่ได้
===>เกลียดได้เกลียดแล้ว แต่เกลียดไม่ได้จริงๆ ไม่ใช่ใจไม่รักดี แต่เพราะรักพี่เลยเกลียดไม่ได้

กะฮู้ว่าบ่ได้หยัง ที่ยังคิดฮอดอ้ายหลาย แต่กะจั๊กสิเฮ็ดจั่งใด๋ จั่งสิลืมอ้ายได้ซักที
===>ก็รู้ว่าไม่ได้อะไร ที่ยังคิดถึงพี่ ไม่รู้จะทำอย่างไร ลืมพี่ไม่ได้สักที

ซังได้ซังแล้ง

Re: เพลงภาษาอีสาน ซังได้ซังแล้ง - เพลงเพราะจนต้องหาคำแปล

ข้อมูลby ซังได้ซังแล้ง » Tue Jul 07, 2020 2:09 am

ก็รู้ว่าพี่ทิ้งไป ก็รู้ว่าพี่อยู่กับเขา ก็รู้ว่ารักสองเรายังไง(จะใช้คำว่าอย่างไงก็ได้) ก็เอาคืนไม่ได้ ก็รู้พี่เคยโกหกกันและก็ยังจำฝังใจ แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงถึงจะลืมพี่ได้สักที ครั้งไหนครั้งนั้นโกหกใจว่าให้หยุดรัก ตั้งใจว่าจะเกลียดจริงๆแต่ก็ทำไม่ได้สักที เกลียดได้เกลียดแล้วไม่เหลือไว้ทำพันธุ์หรอก ก็พี่มาหลอกมาโกหกมาทำกันขนาดนี้ เกลียดได้เกลียดแล้วแต่เกลียดไม่ได้จริงๆ ไม่ใช่ใจไม่รักดี แต่เพราะรักพี่นี่ซิเลยเกลียดไม่ได้....

ิby: Sakchai Puksue


Return to “คำศัพท์ภาษาอีสาน ฝึกหัดเว่าอีสาน”