ขวยใจ กับ ข้องใจ หมายถึงอะไร ความหมายเดียวกันไหม

ขวยใจ

ขวยใจ กับ ข้องใจ หมายถึงอะไร ความหมายเดียวกันไหม

ข้อมูลby ขวยใจ » Thu Nov 09, 2023 1:16 pm

ขวยใจ กับ ข้องใจ หมายถึงอะไร ความหมายเดียวกันไหม

Robanu

Breaking News

ข้อมูลby Robanu » Thu Apr 25, 2024 7:01 pm

ขวยใจ: หมายถึง รู้สึกเสียใจ, รู้สึกอาย, หรือรู้สึกลำบากใจ
ข้องใจ: หมายถึง รู้สึกกังวล, ไม่สบายใจ, หรือมีความรู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากล หรือ ถ้าเป็นคำถามว่า ข้องใจหรือ เป็นการหาเรื่องตัวใครตัวมัน

ดังนั้น, แม้ว่าทั้งสองคำจะใช้ในสถานการณ์ที่อาจทำให้รู้สึกไม่ดีได้ แต่ความหมายและบริบทการใช้งานมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนครับ.


Return to “คำศัพท์ภาษาใต้ หัดแหลงใต้กันหวานิ”