Page 1 of 1

เพลงขึ้นต้น มีคำว่า ที่นี่สถานีพัทลุง ที่นี่สถานีพัทลุง... และเพลงนี้ก็ลอยขึ้นมาในหัวทันที.... มีลังหนึ่งใบ ใส่ความหวังไ

Posted: Mon Sep 19, 2022 12:20 am
by admin2
เพลงขึ้นต้น มีคำว่า ที่นี่สถานีพัทลุง ที่นี่สถานีพัทลุง... และเพลงนี้ก็ลอยขึ้นมาในหัวทันที.... มีลังหนึ่งใบ ใส่ความหวังไว้เต็มลัง...
ใครรู้บ้างชื่อเพลงอะไร