ขาดหุ้น แปลว่า ... ขาดหุ้นอันอาการอย่างหนึ่ง

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4592
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

ขาดหุ้น แปลว่า ... ขาดหุ้นอันอาการอย่างหนึ่ง

ข้อมูลby admin2 » Thu Nov 05, 2020 6:28 pm

ขาดหุ้น แปลว่า ... ขาดหุ้นอันอาการอย่างหนึ่ง
ถ้าใกล้เคียงกับภาษากลางสุดก็น่าจะแปลว่า ติงต๊อง

Return to “คำศัพท์ภาษาใต้ หัดแหลงใต้กันหวานิ”