คปต. (คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

จังหวัดยะลา ที่เที่ยว ที่กิน
admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4571
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

คปต. (คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)

ข้อมูลby admin2 » Wed Nov 16, 2016 5:27 am

คปต.หรือ คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
หน้าที่ โดยทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้หน่วยงานต่างทำงานได้อย่างบูรณาการ

คปต ส่วนหน้ามีแผนงาน 7 ภารกิจ คือ
1. งานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. งานอำนวยความยุติธรรมและเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ
3. งานสร้างความเข้าใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ
4. งานด้านการศึกษา
5. งานพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่
6.งานเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ
7.งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

Return to “ที่เที่ยวยะลา”