เจดีย์ไทย-เมียนมาร์ วัดคลองแห. เจดีย์ชเวดากองจำลองไทยเมียนมาขึ้นที่วัดคลองแห ในจังหวัดสงขลา

ที่เที่ยวสงขลา
admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4369
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

เจดีย์ไทย-เมียนมาร์ วัดคลองแห. เจดีย์ชเวดากองจำลองไทยเมียนมาขึ้นที่วัดคลองแห ในจังหวัดสงขลา

ข้อมูลby admin2 » Wed Nov 16, 2016 5:36 am

เจดีย์ชเวดากองจำลองไทยเมียนมาขึ้นที่วัดคลองแห ในจังหวัดสงขลา

แรงงานเพื่อนบ้านชาวเมียนมาเชื้อสายมอญร่วมกันอาสาก่อสร้างเจดีย์ชเวดากองจำลองไทยเมียนมาขึ้นที่วัดคลองแห ในจังหวัดสงขลา
พวกเขาทำงานนี้ด้วยความเชื่อและความศรัทธาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไทยและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ปัจจุบันการสร้างเจดีย์ชเวดากองไทย-เมียนมาที่วัดคลองแห ใช้ศิลปะผสมผสานมีลักษณะคล้ายคลึงกับเจดีย์ชเวดากองในเมียนมา ซึ่งขณะนี้โครงสร้างโดยรวมทั้งหมด และการลงสีเสร็จสมบูรณ์ไปเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ หลังก่อสร้างมานานกว่า 2 ปี

เจดีย์ไทย-เมียนมาร์ วัดคลองแห.
Return to “ที่เที่ยวสงขลา”