Page 1 of 1

ที่เที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Posted: Tue Sep 25, 2018 11:10 am
by สมศักดิ์ สมนึก
คำขวัญประจำจังหวัดศรีสะเกษ
หลวงพ่อโตคู่บ้าน ถิ่นฐานปราสาทขอม ข้าว หอม กระเทียมดี มีสวนสมเด็จ เขตดงลำดวน หลากล้วนวัฒนธรรม เลิศล้ำสามัคคี


- สักการะ หลวงพ่อโต (พระพุทธมหามุนี) พระพุทธรูปคู่เมืองจังหวัดศรีสะเกษ
- สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ
- อควาเรียม ศููนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ศรีสะเกษ
- หอคอยเฉลิมพระเกียรติ ศรีสะเกษ
- พระธาตุเรืองรอง ศรีสะเกษ
- ถนนคนเดินศรีสะเกษ Walking Street - มารีหนองแคน ศรีสะเกษ
- ตลาดยูเทิร์นศรีสะเกษ
- สะพานขาว
- ตลาดโต้รุ่ง
- ร้านเหล้า ในเมือง ศรีสะเกษ
- ผับ ในเมืองศรีสะเกษ
- สโตร์ผัก ในภาพยนต์ไทบ้านเดอะซีรี่ส์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://thibaannok.blogspot.com/2018/09/7.html