Page 1 of 1

ท่องเที่ยววัดพระบรมธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

Posted: Tue Mar 13, 2018 2:03 pm
by Jom07
Image

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีองค์พระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆ เป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เป็นอนุสรณ์ของความรักและความสัมพันธ์ระหว่างเมืองน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต ตามความเชื่อเรื่องการไหว้พระธาตุพระจำปีเกิดของชาวล้านนา เชื่อว่าคนเกิดปีเถาะมีพระธาตุประจำปีเกิด คือ พระธาตุแช่แห้ง ซึ่งผู้ที่เกิดปีเถาะ อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตควรหาโอกาสไปกราบนมัสการพระธาตุแช่แห้งสักครั้ง เพื่อเป็นการเสริมบุญบารมีให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิต

Image

Image

พระธาตุแช่แห้ง
องค์พระธาตุมีความสูง 55.5 เมตร ตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างด้านละ 22.5 เมตร มีสีเหลืองอร่ามเนื่องจากบุด้วยทองจังโก (ทองดอกบวบ ทองเหลือง ผสมทองแดง) มีลักษณะเจดีย์ทรงระฆัง ส่วนฐานทำเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ รองรับฐานบัวลูกแก้วย่อเก็จ ถัดขึ้นไปเป็นฐานหน้ากระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยมซ้อนลดหลั่นกัน 3 ชั้น องค์ระฆังมีขนาดเล็ก บัลลังก์ทำเป็นแท่นสี่เหลี่ยมย่อเก็จ ฐานหน้ากระดานกลมเป็นกระดานสี่เหลี่ยมและแปดเหลี่ยม และชั้นบัวคว่ำเหนือฐานแปดเหลี่ยม ตกแต่งคล้ายกลีบบัวหรือลายใบไม้ และมีเจดีย์ขนาดเล็ก 4 องค์อยู่ที่ฐาน และยังมีที่มุมอีก 4 องค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่แปลกกว่าพระธาตุเจดีย์องค์อื่นๆ ภายในพระเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุส่วนกระดูกข้อมือซ้าย บรรจุรวมกับพระเกศา

Image

Image

พระวิหารหลวง
พระวิหารหลวงตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ขององค์พระธาตุ เป็นวิหารขนาดใหญ่ 6 ห้อง ห้องกลางมีขนาด 3 ห้อง และต่อชั้นลดออกไป ทางด้านหน้า 2 ห้องและด้านหลัง 1 ห้อง ด้านหน้าพระวิหารมีรูปปั้นสิงห์ 2 ตัวที่งดงามยิ่ง ซึ่งสิงห์ที่อยู่หน้าประตูทางเข้าพระวิหารนี้มาจากชาดกเรื่องสิงห์คายนาง เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่นิยมมากเรื่องหนึ่งของล้านนา มีความหมายสื่อถึงสัญลักษณ์หรือตัวแทนของพระศรีอริยเมตตรัย หรือตัวแทนฝ่ายอำนาจหรือชนชั้นผู้ปกครอง และการปั้นสิงห์ไว้หน้าวัดก็มีอีกความหมายหนึ่งคือ จะได้เกิดในยุคพระศรีอริยเมตตรัย และที่หน้าบันประตูของพระวิหารหลวงยังมีรูปปูนปั้นลายนาคเกี่ยวกระหวัดกัน 8 หัว อันเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะเมืองน่าน และยังสื่อความเชิงพระพุทธปรัชญาขั้นสูง นาค 8 หัว แทนอริยมรรค 8 หมายถึงศาสนาแห่งสมณโคดมจะคงมั่นยืนยงแผ่ขยายไปทั่วเมืองนันทบุรีศรีนครน่าน

Image

Image

วิหารพระพุทธไสยาสน์
วิหารพระพุทธไสยาสน์อยู่ที่ส่วนด้านนอกกำแพงแก้วขององค์พระธาตุ ภายในมีพระพุทธไสยาสน์ (พระนอน) องค์ใหญ่เป็นพระประธาน ประดิษฐานบนฐานชุกชี สร้างด้วยอิฐถือปูน ลงรักปิดทอง และยังมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานบนฐานชุกชี สร้างในสมัยพระยาหน่อคำเสถียรไชยสงคราม (พ.ศ. 2129) ให้ได้กราบไหว้ขอพรกัน

พระเจ้าก๋าคิง
พระเจ้าก๋าคิง เป็นพระพุทธรูปที่ี้ประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชีทางด้านขวาร่วมกับพระประธาน ในพระอุโบสถวัดพระธาตุแช่แห้งมาเป็นเวลานาน คำว่า ก๋าคิง = ค่าคิง หมายถึง พระพุทธรูปที่มีขนาดเท่ากับผู้สร้าง ในที่นี้คือ เจ้าอัตถวรปัญโญ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าเคลื่อนย้ายมาจากที่ใด จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า เมื่อสร้างพระพุทธรูปไม้องค์นี้เสร็จแล้วในปี พ.ศ. 2333 เจ้าอัตถวรปัญโญ คงจะถวายไว้กับวัดพระธาตุแช่แห้งตั้งแต่นั้นมา

Image

พญานาคราช
เป็นพญานาค 2 ตัวคู่กันทอดตัวยาวขนาบข้างไปตามทางขึ้นสู่องค์พระธาตุ เหตุที่เป็นนาคก็เพราะว่าตามคติความเชื่อของคนล้านนา พญานาคจะปกปักรักษาพระพุทธศาสนาถึง 5,000 พระวัสสา และเป็นเสมือนสะพานเชื่อมโยงให้เวไนยสัตว์ทั้งหลาย สามารถข้ามทะเลแห่งสังสารวัฏไปยังฝากฝั่งมหาเนรพานได้

ที่ตั้ง : บ้านหนองเต่า หมู่ 3 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 054-751-846
อีเมล์ : [email protected]
ค่าเข้าชม : ฟรี
วันทำการ :ทุกวัน
เวลาทำการ :06:00 - 18:00 น.
การเดินทาง :
โดยรถยนต์
จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 32 จนถึงจังหวัดนครสวรรค์ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 17 ไปจนถึงจังหวัดพิษณุโลก จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 11 โดยจะผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์และอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ผ่านจังหวัดแพร่ไปจนถึงจังหวัดน่าน รวมระยะทางประมาณ 668 กิโลเมตร ส่วนการขับรถท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดน่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเส้นทางลาดชันและคดเคี้ยวไปตามไหล่เขา
โดยรถประจำทาง
มีรถประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-น่าน ออกจากสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต 2) ถนนกำแพงเพชร 2 ทุกวัน วันละหลายเที่ยว ทั้งรถโดยสารแบบธรรมดาและปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : บริษัท ขนส่ง จำกัด
โทร.1490
http://www.transport.co.th
แพร่ทัวร์ โทร. 0 2936 3720
สมบัติทัวร์ โทร. 0 2936 2496
เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2936 0199
โดยรถไฟ
จากกรุงเทพฯ ไม่มีเส้นทางรถไฟไปถึงจังหวัดน่านโดยตรง นักท่องเที่ยวต้องเดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง ไปลงที่สถานีเด่นชัย จังหวัดแพร่ แล้วจึงต่อรถโดยสารประจำทางไปที่จังหวัดน่าน ระยะทางประมาณ 142 กิโลเมตร
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ : การรถไฟแห่งประเทศไทย
โทร.1690
http://www.railway.co.th
โดยเครื่องบิน
บริษัท โซล่าร์แอร์ ให้บริการเที่ยวบิน กรุงเทพฯ-น่าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที
โทร.: 02-535-2455-6
http://www.solarair.co.th

ข้อมูลจาก :
http://www.teeteawthai.com
http://www.emagtravel.com
http://chiangmaiairportthai.com

Re: ท่องเที่ยววัดพระบรมธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

Posted: Thu Apr 26, 2018 11:02 am
by Jom07
index (1)-compressed.jpg
index (1)-compressed.jpg (80.68 KiB) Viewed 3308 times


index (2)-compressed.jpg
index (2)-compressed.jpg (76.04 KiB) Viewed 3308 times


index (3)-compressed.jpg
index (3)-compressed.jpg (64.23 KiB) Viewed 3308 times


index (4)-compressed.jpg
index (4)-compressed.jpg (85.61 KiB) Viewed 3308 times


index (5)-compressed.jpg
index (5)-compressed.jpg (86.19 KiB) Viewed 3308 times

Re: ท่องเที่ยววัดพระบรมธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

Posted: Thu Apr 26, 2018 11:03 am
by Jom07
index (6)-compressed.jpg
index (6)-compressed.jpg (73.7 KiB) Viewed 3308 times


index (7)-compressed.jpg
index (7)-compressed.jpg (87.31 KiB) Viewed 3308 times


index-compressed.jpg
index-compressed.jpg (75.23 KiB) Viewed 3308 times

Re: ท่องเที่ยววัดพระบรมธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน

Posted: Thu Apr 26, 2018 11:04 am
by Jom07
ตารางรถทัวร์
capture-20180426-111010.png

ตารางรถไฟ
capture-20180426-111154.png

ตารางเครื่องบิน
capture-20180426-111225.png