Page 1 of 1

ผานับดาว อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

Posted: Mon Dec 12, 2016 4:18 am
by admin2
ผานับดาว อ.สุคิริน จ.นราธิวาส

ผานับดาว หรือชาวบ้านพื้นที่แห่งนี้จะเรียกว่า ฆุนุง บาตูปูเต๊ะห์ เป็นภาษามลายู ซึ่งหมายถึงภูผาหินขาว หรือหินควอทซ์ แร่หินขาวทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าบนภูเขาของชุมชน อยู่ที่ความสูงระดับน้ำทะเลประมาณ 300 เมตร
ที่ผ่านมามีนายทุนต้องการสัมปทานภูเขาลูกนี้ แต่ชาวบ้านไม่ยอมลุกขึ้นปกป้อง โดยรวมตัวกันเปิดพื้นที่ท่องเที่ยวของชุมชน ด้วยบริบทพื้นที่ที่สวยงามบนภูเขาหินผา ในช่วงกลางคืนสามารถชมหมู่ดาวอย่างเต็มตา ยามเช้ามีทะเลหมอกที่งดงามอีกแห่งหนึ่งในพื้นที่ชายแดนใต้ ที่สำคัญสามารถสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

ที่มาจาก: แลต๊ะแลใต้