Page 1 of 1

ทายอาชีพจากคำมั่ว กัน 14 ข้อ ลองดูบริหารสมองให้คึกคักหรือคักคึก

Posted: Sun Jul 31, 2022 9:32 am
by admin2
อาชีพอะไร 14 ข้อ ลองดูบริหารสมองให้คึกคักหรือคักคึก
1. าราด
2. ลเกนัง
3. กนยรีนัเ
4. งรโภรา
5. อมหูด
6. ถรับข
7. ตาลข๊รยอี่ตเ
8. าบม้แน่
9. อขยงาข
10. นานกดถว
11. ถลงาร้
12. อมนืปื
13. บฟนตุกัลอ
14. จราบ้งั
คิดออกหรือไม่ออกก็ส่งให้เพื่อนปวดหัวกระบาลต่อเลยนะ อิอิ