รายชื่อเดือน ชื่อย่อ เดือน ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน ชื่อเดือนแบบย่อ

แนะนำโรงแรมแหล่งท่องเที่ยวในไทย ทริปไหนใครอยากแบ่งปันเชิญที่นี่
admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4595
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

รายชื่อเดือน ชื่อย่อ เดือน ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน ชื่อเดือนแบบย่อ

ข้อมูลby admin2 » Wed Nov 08, 2017 8:32 am

รายชื่อเดือน ชื่อย่อ เดือน ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน
1. เดือน มกราคม January ( เดือนแบบย่อ Jan.) อ่านว่า แจ๊นยุอะริ
2. เดือน กุมภาพันธ์ February (ชื่อเดือนแบบย่อ Feb.) อ่านว่า เฟ๊บบุอะริ
3. เดือน มีนาคม March (ชื่อเดือนแบบย่อ Mar.) อ่านว่า มาช
4. เดือน เมษายน April (ชื่อเดือนแบบย่อ Apr.) อ่านว่า เอ๊พรัล
5. เดือน พฤษภาคม May (ชื่อเดือนแบบย่อ May) อ่านว่า เม
6. เดือน มิถุนายน June (ชื่อเดือนแบบย่อ Jun.) อ่านว่า จูน
7. เดือน กรกฏาคม July (ชื่อเดือนแบบย่อ Jul.) อ่านว่า จูลาย
8. เดือน สิงหาคม August (ชื่อเดือนแบบย่อ Aug.) อ่านว่า ออกัสท์
9. เดือน กันยายน September (ชื่อเดือนแบบย่อ Sep.) อ่านว่า เซ็พเท็มเบอะ
10.เดือน ตุลาคม October (ชื่อเดือนแบบย่อ Oct.) อ่านว่า อ็อคโท๊เบอะ
11.เดือน พฤศจิกายน November ( ชื่อเดือนแบบย่อ Nov.) อ่านว่า โนเว๊มเบอะ
12.เดือน ธันวาคม December (ชื่อเดือนแบบย่อ Dec.) อ่านว่า ดิเซ๊มเบอะ

admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4595
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: รายชื่อเดือน ชื่อย่อ เดือน ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน ชื่อเดือนแบบย่อ

ข้อมูลby admin2 » Fri Jan 01, 2021 5:59 pm

รายชื่อเดือนภาษาอังกฤษ
March มี 31 วัน


admin2
Hero Member
Hero Member
Posts: 4595
Joined: Wed Apr 16, 2014 8:00 pm
Thailand

Re: รายชื่อเดือน ชื่อย่อ เดือน ภาษาอังกฤษทั้ง 12 เดือน พร้อมคำอ่าน ชื่อเดือนแบบย่อ

ข้อมูลby admin2 » Thu Dec 14, 2023 4:01 pm

12 เดือนในภาษาอังกฤษพร้อมตัวย่อ
1. January (Jan.) = เดือนมกราคม
2. February (Feb.) = เดือนกุมภาพันธ์
3. March (Mar.) = เดือนมีนาคม
4. April (Apr.) = เดือนเมษายน
5. May (May) = เดือนพฤษภาคม
6. June (Jun.) = เดือนมิถุนายน
7. July (Jul.) = เดือนกรกฎาคม
8. August (Aug.) = เดือนสิงหาคม
9. September (Sept.) = เดือนกันยายน
10. October (Oct.) = เดือนตุลาคม
11. November (Nov.) = เดือนพฤศจิกายน
12. December (Dec.) = เดือนธันวาคม มี 31 วัน


Return to “พูดคุยทั่วไป”