Search found 1 match

by Four
Wed Jan 17, 2018 5:13 pm
Forum: ขอนแก่น
Topic: พระมหาธาตุแก่นนคร
ตอบกลับ: 0
แสดง: 2498
Thailand

พระมหาธาตุแก่นนคร

พระมหาธาตุแก่นนคร ณ วัดหนองแวง จังหวัดขอนแก่น http://snap.mindphp.com/index.php?view=2018Jan17_5a5f1d1a67f1a พระมหาธาตุแก่นนครเป็นพระอารามหลวง มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้น เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเ...

ค้นหาขั้นสูง