แสดงประวัติเส้นทางสถานที่

ไอดี ต้นทาง ปลายทาง ไอพีผู้ใช้งาน Time Action
75305 ชาติตระการ ชาติตระการ พิษณุโลก น้ำตกชาติตระการ (Chat Trakan Waterfall) 172.69.63.157 Wed Jan 22, 2020 2:48 am รายละเอียด แสดงแผนที่
75304 บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ สวนสนบ่อแก้ว (Suan Son Bor Kaew) 172.69.69.202 Wed Jan 22, 2020 2:10 am รายละเอียด แสดงแผนที่
75303 บ้านเลน++++บางปะอิน++++พระนครศรีอยุธยา+++ พระราชวังบางปะอิน (Bang Pa-In Palace) 172.69.63.205 Tue Jan 21, 2020 11:41 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75302 จันทนิมิต++++เมืองจันทบุรี++++จันทบุรี+++ ท่องเที่ยวอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล จังหวัดจันทบุรี 162.158.79.121 Tue Jan 21, 2020 11:29 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75301 เนินเพิ่ม นครไทย พิษณุโลก น้ำตกหมันแดง (Man Daeng Waterfall) 162.158.79.181 Tue Jan 21, 2020 10:34 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75300 ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร พักผ่อนนอนเล่นที่่น้ำตกเหวโหลม...จังหวัดชุมพร 172.69.62.252 Tue Jan 21, 2020 9:17 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75299 บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ พระมหาธาตุนภเมทนีดล (Phra Maha Dhatu Nabha Methanidol) 162.158.79.193 Tue Jan 21, 2020 8:36 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75298 หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ เพลินวาน (Plearn Wan) 108.162.245.102 Tue Jan 21, 2020 8:21 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75297 บ้านเลน บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา พระราชวังบางปะอิน (Bang Pa-In Palace) 162.158.204.146 Tue Jan 21, 2020 7:46 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75296 บ่อหลวง++++ฮอด++++เชียงใหม่+++ สวนสนบ่อแก้ว (Suan Son Bor Kaew) 172.69.63.211 Tue Jan 21, 2020 6:25 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75295 ปิล๊อก++++ทองผาภูมิ++++กาญจนบุรี+++ เขาช้างเผือก (Khao Chang Puak) 108.162.245.156 Tue Jan 21, 2020 3:51 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75294 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบล พรหมณี อำเภอเมืองนครนายก นครนายก ประเทศไทย วัดข่อย (Wat Khoi) 172.68.65.134 Tue Jan 21, 2020 2:31 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75293 บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ เข้าชม...พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ กลางแจ้ง จังหวัดสมุทรปราการ 172.69.63.67 Tue Jan 21, 2020 2:29 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75292 คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี จิตใจสงบด้วยการนั่งสมาธิ...ที่วัดปัญญานันทาราม 162.158.106.236 Tue Jan 21, 2020 1:47 pm รายละเอียด แสดงแผนที่
75291 เขากระปุก+ท่ายาง+เพชรบุรี โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project) 172.69.62.78 Tue Jan 21, 2020 11:12 am รายละเอียด แสดงแผนที่
75290 หนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี เมืองบาดาล (Underwater City) 172.69.63.57 Tue Jan 21, 2020 10:02 am รายละเอียด แสดงแผนที่
75289 หมูสี ปากช่อง นครราชสีมา ท่องเที่ยวปาลิโอ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา 173.245.54.61 Tue Jan 21, 2020 9:55 am รายละเอียด แสดงแผนที่
75288 สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี ท่องเที่ยวอุทยานเขาใหญ่ แก่งหินเพิง จังหวัดปราจีนบุรี 162.158.79.253 Tue Jan 21, 2020 7:18 am รายละเอียด แสดงแผนที่
75287 ดงป่าคำ เมืองพิจิตร พิจิตร ท่องเที่ยววัดเขารูปช้าง จังหวัดพิจิตร 162.158.107.217 Tue Jan 21, 2020 4:40 am รายละเอียด แสดงแผนที่
75286 เขาท่าพระ เมืองชัยนาท ชัยนาท สวนนกชัยนาท ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 141.101.97.34 Tue Jan 21, 2020 4:33 am รายละเอียด แสดงแผนที่