จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์
เพชรบุรี ท่ายาง ท่ายาง 76130
เพชรบุรี ท่ายาง ท่าคอย 76130
เพชรบุรี ท่ายาง ยางหย่อง 76130
เพชรบุรี ท่ายาง หนองจอก 76130
เพชรบุรี ท่ายาง มาบปลาเค้า 76130
เพชรบุรี ท่ายาง ท่าไม้รวก 76130
เพชรบุรี ท่ายาง วังไคร้ 76130
เพชรบุรี ท่ายาง *วังจันทร์ 76130
เพชรบุรี ท่ายาง *สองพี่น้อง 76130
เพชรบุรี ท่ายาง *แก่งกระจาน 76130
เพชรบุรี ท่ายาง กลัดหลวง 76130
เพชรบุรี ท่ายาง ปึกเตียน 76130
เพชรบุรี ท่ายาง เขากระปุก 76130
เพชรบุรี ท่ายาง ท่าแลง 76130
เพชรบุรี ท่ายาง บ้านในดง 76130
เพชรบุรี ท่ายาง *สระปลาดู่ 76130
เพชรบุรี ท่ายาง *บางเมือง 76130
เพชรบุรี ท่ายาง *นาไพร 76130
เพชรบุรี ท่ายาง *วังจันทร์ 76130
เพชรบุรี ท่ายาง *สองพี่น้อง 76130
ที่ทำการไปรษณีย์ เวลาทำการ
ไปรษณีย์ท่ายาง จ.-อา. 0.00 - 23.59
There are no topics or posts in this forum.
กระทู้ที่เดียวกับอำเภอ ท่ายาง จำนวน 1 กระทู้

คำค้น: ท่ายาง

by Onchira Chaikiti
Tue Sep 19, 2017 6:48 pm
Forum: ที่เที่ยวเพชรบุรี
Topic: โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project)
ตอบกลับ: 0
แสดง: 184

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project)

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ (Chang-Hua-Mun Royal Initiative Project) Chang Hua Mun-katapao.jpg โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี เกิดขึ้นจากความเอาพระทัยใส่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรในการที่จะพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่าง ...

ค้นหาขั้นสูงค้นหาแผนที่กำลังพัฒนา.